PhD képzés

Érdemes belevágni?

Néhány érv, amiért érdemes fontolóra venni a PhD képzésre való jelentkezést:

  • A doktori képzés 4 éve alatt csupa érdekes, kutatási szintű problémával lehet foglalkozni, olyanokkal, melyeket csupán az MSc birtokában a legtöbb munkahelyen nem bíznak pályakezdőkre.
  • A doktori évek alatt lehetőség nyílik elmerülni egy-egy szakterület mélységeiben, megismerkedni annak külföldi művelőivel, az eredményeket nemzetközi fórumokon és konferenciákon ismertetni a szakmai közösséggel.
  • A doktorandusz a képzés során a témavezető munkatársaként és az anyatanszék tudományos közösségének tagjaként részt vehet a tanszék kutatási projektjeiben és ipari K+F tevékenységében.
  • A PhD fokozat birtokában gyorsabb előrejutás, és magasabb szintek elérése válik lehetségessé a szakmai életpálya során.
  • Számos országban a magasabb vezetői munkakörök betöltése vagy PhD fokozathoz van kötve, vagy előnyt jelent annak megléte.
  • A doktori fokozat egy szakmai minőséget tükröz, mely a birtokosát az átlag fölé pozicionálja.
  • Az akadémiai életpálya alapfeltétele a PhD fokozat megléte. Az akadémiai életpálya legfőbb vonzereje a kutatási szabadság és a flexibilis munkavégzés.

Magyarország szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy számos, kifejezetten PhD fokozattal rendelkezőknek munkát kínáló, intenzív kutatási tevékenységet folytató cég is jelen van. A cégek visszajelzései alapján a PhD-sok különösen az önálló problémamegoldó képességben, a csapatmunkában, előadó- és érvelő képességekben, valamint a tudományos-analitikus szemléletmódban emelkednek a többi szakmabéli fölé.

A BME VIK doktori iskolái

Több egyetem kínál PhD programot informatikai tudományok és villamosmérnöki tudományok területén. Vannak doktori iskolák, ahová könnyebb bejutni és fokozatot szerezni. Azt viszont fontos szem előtt tartani, hogy akár a BSc és a MSc képzések esetében, itt sem azonos az oklevelek értéke.

A BME VIK-en a 355 oktató-kutató munkatárs közül 220 rendelkezik PhD fokozattal, és 35 MTA doktora címmel. A Karon évente kb. 880 tudományos publikáció születik, melyekre évente kb. 4150 független hivatkozás érkezik (az utóbbi 10 év átlagát tekintve ).

A Kar két doktori iskolának ad otthont:

A sikeres fokozatszerzések száma mindkét doktori iskolában meghaladja a 200-at:

Fokozatszerzések száma